Välkommen till Drömland Media

Index • Kontakt

Vi är ett litet företag verksamt i bokbranschen. Våra affärsområden kan du läsa mer om nedan.

Förlagsverksamhet

Förlagsverksamheten är ännu i sin linda men vi har hittills hunnit med att ge ut diktsamlingen "Anden talar" av Ola Ekström som e-bok.

Antikvariat

Vi sålde tidigare begagnade böcker via Bokbörsen men har hösten 2016 beslutat att avveckla den verksamheten.